Vitaliteit

Wat is vitaliteit? Wanneer we het woord even aan een vertaling onderwerpen, betekent dit letterlijk het vermogen om te leven. Toch heeft vitaliteit niet enkel betrekking op het fysieke aspect. Zowel fysiek, mentaal als emotioneel welbevinden spelen een belangrijke rol. Zit je goed in je vel en heb je het gevoel de hele wereld moeiteloos aan te kunnen, dan mag je jezelf gerust vitaal noemen. Om toch wat meer duidelijkheid te scheppen en iets meer in detail te treden, nemen we alvast een kijkje naar de verschillede categorieën en bronnen van een vitaal bestaan.

Vitaliteit

Vitaliteit, het is een woord dat ieder van ons kent. Meer nog, het lijkt wel een nieuw modeverschijnsel. Maar, wat is dit begrip nu precies? Is het meer dan gewoon gezond zijn? Geeft vitaliteit betekenis aan mentale gezondheid? Heeft je leeftijd invloed op je vitaal welbevinden? Waarom is vitaal zijn zo belangrijk en in welke mate heeft vitaliteit betekenis op ons dagelijks leven? Kunnen we onze vitaliteit zelf verhogen of moeten we gewoon de gevolgen ondergaan? In onderstaand artikel bieden we je alvast een antwoord op de vraag: “Wat is vitaliteit?”.

Drie categorieën van vitaliteit

Potentie betekent niet alleen de mate van vermogen om een erectie te krijgen of om kinderen te verwekken. Onder potentie verstaan men ook het vermogen van het waarnemen van seksuele prikkels, en tevens wordt het ejaculeren en het krijgen van een orgasme hier ook onder verstaan. De mannelijke potentie is normaal gezien nog wel tot een hoge leeftijd aanwezig. Heel veel oudere mannen hebben vaak nog een redelijk actief seksleven.
Je moet echter niet denken dat het zo is dat jonge mannen geen functioneel gerelateerde problemen kunnen hebben op het gebied van potentie, dit komt voor op elke leeftijd. Des te vaker je bezig bent met seksuele activiteiten, des te langer je potent zult blijven. Dat is althans wat medici ons vertellen. Het is nog altijd niet duidelijk geworden in welke mate het hebben van een geslachtsgemeenschap op regelmatige basis latere prostaatklachten en prostaataandoeningen kan voorkomen. Echter, het is al wel duidelijk geworden dat men dus tot een vrij hoge leeftijdsgrens nog seksueel actief kan zijn.
Wanneer je problemen hebt met je libido of met de algehele potentie dan is dat helemaal niet erg. Er is tegenwoordig een behoorlijk aanbod aan gezonde, potentie verhogende middelen die een ongelooflijke hulp kunnen zijn als het gaat om het verhogen van de potentie of het libido. Met deze producten kun je een behoorlijk aantal problemen al goed aanpakken.

De vier vitaliteitsbronnen

De invloed op onze vitaliteit kunnen we eenvoudig onderverdelen in vier verschillende categorieën. Eerst en vooral is er de mentale vitaliteitsbron, de mate waarin we mentaal sterk staan. Het omgaan met tegenslagen en stress beïnvloeden de mentale vitaliteitsbron. Ten tweede is er sprake van een fysieke vitaliteitsbron. Deze heeft betrekking op hoe gezond en fit we ons fysiek voelen. Hoe gezond onze levenstijl is bepaalt in grote mate de impact van deze bron. De sociale vitaliteitsbron heeft dan weer betrekking op de manier waarop we verbonden zijn met onze omgeving. Onze vrienden, familie, collega’s en buren spelen allen hun rol binnen deze bron. Tot slot spreken we van de spirituele vitaliteitsbron. Deze laatste heeft alles te maken met onze waarden, normen en overtuigingen. Zoals je kan zien is vitaliteit een ruimer begrip dat niet enkel betrekking heeft op het fysieke welbevinden.

Andere invloeden op onze vitaliteit

Naast de bovengenoemde bronnen van vitaliteit, zijn er nog een aantal andere factoren die een belangrijke rol kunnen spelen binnen onze vitaliteit. Het meest bekende voorbeeld hierbij is waarschijnlijk de leeftijd. Het is een vaak gehoorde uitspraak dat vitaliteit daalt naarmate men ouder wordt. Maar, daarnaast spelen ook zaken als geslacht, sociale klasse en etniciteit een belangrijke rol. Zaken als roken, beweging en voeding hebben tot slot ook allemaal invloed op de vitaliteit.

Een gezonde levensstijl

Het spreekt voor zich dat een gezonde levensstijl bijdraagt aan een evenwichtige vitaliteit. Een gezonde, gevarieerde voeding, voldoende lichaamsbeweging en een goede nachtrust bieden allemaal een zekere meerwaarde. Zaken als roken, alcohol en drugs hebben dan weer een negatief effect. Door je eigen levensstijl even onder de loep te nemen kan je vaak al heel wat ‘basisenergie’ herwinnen.

Je vitaliteit verhogen

Uit bovenstaande stellingen zou je kunnen afleiden dat we onze vitaliteit dus niet zelf in de hand hebben. Niets is echter minder waar. Daar vitaliteit betekenis krijgt door ons fysiek en mentaal welbevinden, kunnen we wel degelijk werken aan het verhogen van ons vitaal gevoel.

Geen sluitende definitie

Dus: “wat is vitaliteit dan concreet?”. Zoals je merkt is het niet eenvoudig vitaliteit betekenis te geven. Het meten van vitaliteit is dan ook eerder een subjectief gegeven. Exact in kaart brengen hoe vitaal iemand is, is theoretisch gezien dan ook onmogelijk. Zo kan iemand zichzelf heel vitaal vinden, terwijl een ander deze mate van vitaliteit totaal anders ervaart. Bovendien kan je je eigen vitaliteit versterken door het gevoel te hebben vitaal te zijn. Het subjectieve primeert hier dus boven theoretische verklaringen. Mochten we toch een definitie van vitaliteit moeten geven, dan is ‘basisenergie’ of ‘levenskracht’ het meest gepaste synoniem.

Positivisme

“Een gezonde geest in een gezond lichaam”. Het is een uitspraak die we allen kennen. Op zich is dit niet gek. Onze gedachten en emotioneel welbevinden bepalen voor een groot stuk hoe we ons voelen. Wanneer we niet lekker in ons vel zitten, zal dit ook gevolgen hebben op ons fysiek welbevinden. We voelen ons moe, futloos en leeg. Het is dan ook van essentieel belang om ook de nodige aandacht te besteden aan onze mentale gezondheid.

Sociaal contact

Goede contacten onderhouden met je naaste omgeving zorgt voor een vitale boost. Een hechte band met vrienden en familie onderhouden kost niet alleen energie, het zorgt er ook voor dat je energieniveau een extra boost krijgt. Bovendien is het handig om een persoonlijk netwerk te hebben waar je op kan terugvallen bij tegenslag. Door een goed gesprek of een troostende schouder zijn je problemen vaak sneller van de baan en dat is dan weer een uitstekende zaak voor je persoonlijk welbevinden.

Doe wat je gelukkig maakt

Een gelukkig persoon is vaak ook veel vitaler. Door jezelf een doel te stellen, iets waar je al lang naar verlangt, draag je bij aan je eigen geluk. Anderzijds kan dit ook inhouden dat je bepaalde dingen besluit te verbannen uit je leven. Vind je geen plezier meer in je werk, ga dan op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Rust

Voldoende rust en ontspanning is van groot belang om je fysieke en mentale gezondheid op peil te houden. Door voldoende nachtrust te nemen zorg je er voor dat je organen zichzelf kunnen herstellen. Bovendien heeft je mentale welbevinden nood aan die rust om ervaringen en indrukken te kunnen verwerken. Rusten is overigens meer dan enkel slapen. Rusten betekent ook tijd voor ontspanning. Muziek luisteren, een boek lezen of gewoon op de bank hangen… Alles kan, zolang je er maar een relax gevoel aan over houdt.

Supplementen

Gelukkig hoeven we niet de hele klus zelf te klaren. Een tekort aan een bepaalde vitamine lossen we simpelweg op door het nemen van een extra supplement. Maar ook onze vitaliteit kunnen we op deze wijze een extra boost geven. Hiervoor hoef je niet noodzakelijk de chemische toer op. Heel wat planten- en kruidenextracten staan bekend om hun positieve werking.

De vitaliteitscoach

Geen idee waar je moet beginnen? Je hebt het gevoel dat je alles doet om vitaal in topconditie te zijn, zonder het gewenste resultaat? Zie je voor jezelf geen uitweg meer, dan kan je beroep doen op een vitaliteitscoach. De vitaliteitscoach biedt individuen en bedrijven ondersteuning bij vitaliteitsproblematiek. Zij stellen voor jou een vitaliteitstraject op en helpen jou of je organisatie op weg naar een gezonde levensstijl.

De meerwaarde van vitaliteit

Meer energie

Wie vitaal is, heeft meer energie. Niet alleen op fysiek vlak heb je een groter draagvlak. Ook emotioneel heb je heel wat meer controle over je situatie. Vitaliteit betekent voor deze mensen het vermogen tot doelen nastreven en prestaties tot een goed einde te brengen.

Positieve beïnvloeding van de omgeving

Niet alleen jijzelf hebt baat bij een goede vitaliteit, ook voor je omgeving biedt dit heel wat voordelen. Door een voldoende hoge dosis energie ben je vaak de voortrekker. Je zet je vaker in voor vrienden en familie en bent bovendien een uitstekende werkkracht. Ook binnen je relatie maak je hier handig gebruik van. Denk maar aan de uitstekende bedprestaties die je partner zeker en vast zullen kunnen bekoren.

Betere participatie binnen de maatschappij

Ook de maatschappij is gebaat bij zo veel mogelijk vitale personen. Je zal immers minder vaak ziek zijn waardoor je minder beroep doet op gezondheidszorg. budgetten voor zorg zouden op deze manier drastisch kunnen verlagen. Wat dan weer in het voordeel van de belastingsbetaler zou kunnen spelen.

Vitaliteit op de werkvloer

Ook binnen het bedrijfsleven wordt er heel wat gedaan rond vitaliteit. Het is voor werkgevers dan ook erg belangrijk om personeel in topconditie te hebben. Bepaalde moderne factoren zorgen er voor dat bedrijven de dag van vandaag verplicht worden om hier bij stil te staan.

Gevolgen voor de productiviteit

Dat de dag van vandaag vitaliteit betekenis krijgt op de werkvloer wordt versterkt door de extreme gevolgen voor de productiviteit. Ziekteverzuim heeft een lagere productiviteit tot gevolg. Maar ook andersom zijn werknemers gebaat bij blije en gezonde werknemers. Zij zullen immers efficienter werken en beïnvloeden de sfeer op de werkvloer op een positieve manier. Ook klanten merken vaak deze positieve attitude op.

Pensioenleeftijd

De pensioenleeftijd wordt steeds hoger. We moeten met zijn allen langer werken. Het is voor de werkgever dan ook belangrijk dat de oudere werknemers op hun best presteren. Niet alleen ouderen voelen die druk toenemen. Ook jonge werknemers krijgen steeds hogere eisen opgelegd. Weekendwerk, avondwerk, de laptop mee op vakantie, dag en nacht bereikbaar zijn,… De druk op werknemers neemt toe en de prestaties dienen van topkwaliteit te zijn.

Financiële risico’s

Dat werkgevers steeds veeleisender worden heeft gevolgen voor het ziekteverzuim. Werknemers zijn vaker uitgeblust en kunnnen de werkdruk niet langer aan. Ze melden zich vaker ziek en voor langere periodes. De werkgever draait zelf op voor de kosten van dat ziekteverzuim. Het is voor hem dus van het grootste belang dat zijn werknemers vitaal en gezond zijn.
We kunnen dus besluiten dat vitaal welbevinden aan belang wint. De meerwaarde van een perfecte balans van lichaam en geest komt steeds meer aan bod. Zowel persoonlijk, als op de werkvloer wordt continue gezocht naar manieren om het vitaal gevoel te bevorderen en versterken.

Mogen wij jou helpen jouw libido te verhogen?

Bekijk zelf alle producten op onze site en lees de voordelen per product door